Samen ontwikkelen met Kip van Oranje

Kip van Oranje

De letters KIP staan voor Kip Innovatie Platform. Een nieuw, onafhankelijk platform voor de primaire pluimveesector, gericht op de ontwikkeling van nieuwe initiatieven door middel van samenwerking. Innovatie door cocreatie dus, wat uiteindelijk door de hele keten heen moet leiden tot betere resultaten en meer waardering ook financieel.