Producten

Hoe ziet het product er voor u uit?

Bent u onderdeel van de productieketen (opfok, ouderdieren, broederij, vleeskuikens of leghennen) of bent u een ketenpartner?

 

Dan heeft u keuze uit 3 producten: Farm Monitor, Farmer Pro en Farmer. Heeft u meerdere schakels of bent u volledig geïntegreerd, dan zijn de modules volledig te linken aan elkaar (connected modules) en vormt het geheel een ‘ketenmanagement systeem’.

Dashboard Farm Monitor

Bij al deze producten ontvangt u de Farm Monitor. Dit is een op maat gesneden product dat door gebruik van een dashboard zorgt voor een goed overzicht. Uitgebreide resultatenpagina’s en overzichten over de dagelijkse gang van zaken zijn standaard onderdeel van Farm Monitor. Uw productiemanager, het algemeen management of geselecteerde ‘derden’ kunnen hierdoor de verschillende productieprocessen volgen, controleren en beheren. Daarnaast heeft Farm Monitor de mogelijkheid om bij calamiteiten alerts naar uw telefoon of e-mail te sturen.

Producten

Koppelbare modules

processor_300.jpg

Slachterij

Transport en kwaliteitscontrole ‘aan de poort’. De slachtresultaten kunnen per batch worden gebenchmarkt en getraceerd. De prestaties van de koppels/stallen zijn hierdoor meetbaar en inzichtelijk.

Door het geïntegreerde karakter van PoultryPlan is het mogelijk om de volledige keten te analyseren. Zelfs tot aan de retail. Dus wilt u weten welk voer de ouderdieren hebben gehad? PoultryPlan geeft u het antwoord. Voor nog gedetailleerdere analyses kunnen zelfs de resultaten van slachtapparatuur/software worden teruggelezen.

egg_300.jpg

Ei-pakstation

Voordat de eieren aankomen in het ei-pakstation, is al inzichtelijk om welke batch het gaat en wanneer deze aankomt. Het volledige proces van aanvoer, schouw, opslag, inpak, transport (met bijbehorende documenten) wordt ondersteund met QR-code scanning.

Resultaten van schouw- en ei-sorteermachines van onder andere Moba zijn direct in te lezen in PoultryPlan. Hierdoor kunnen alle resultaten per batch worden gebenchmarkt en geanalyseerd. Door het volledige tracking & tracing-systeem zijn uw eieren volledig te volgen. U weet dus op elk moment waar de eieren zich bevinden en wat de oorsprong is.

feed_300

Voerleverancier

Houd controle en verkrijg inzicht in het voerverbruik en de resultaten van uw klanten of binnen uw volledige integratie.

Wanneer moet u bij locatie x of klant y voer leveren en in welke silo? PoultryPlan doet u een voorstel voor het soort en de hoeveelheid te leveren voer. Alles gebaseerd op echte, actuele koppeldata en daaraan gekoppelde voerschema’s. Vergelijking is ook mogelijk. Wat is de output van het ene voerschema tov het andere schema, zowel financieel als technisch? PoultryPlan geeft het antwoord.

Brochure downloaden

Dank voor uw interesse in onze brochure.
U kunt de brochure hier downloaden.