Maatwerk voor uw keten

Voor wie?

Poultry Plan is een oplossing voor (semi) integraties in de pluimveevlees- en legpluimveeketen. Het softwarepakket is toepasbaar in alle lagen van het bedrijf, van ouderdieren tot leghen of vleeskuiken, van productie tot planning en administratie. Praktisch in gebruik voor op een productiebedrijf, slim inzetbaar voor een volledige integratie.

Als manager of taakverantwoordelijke wilt u het stuur in handen houden. U wilt gemakkelijk met collega’s kunnen spreken met dezelfde data als uitgangspunt. U wilt kunnen analyseren en uw bedrijfsbeslissingen nemen gebaseerd op feiten in plaats van op gevoel. Het ERP-systeem Poultry Plan helpt (semi)integraties in de pluimveevlees- en legpluimveeindustrie om te sturen op cijfers, sneller beter gefundeerde beslissingen te nemen en het overzicht te houden.

Poultry Plan past bij (semi)integraties die professioneel te werk willen gaan. Die groei willen realiseren en willen werken aan een rendabel en efficiënt bedrijf dat klaar is voor de toekomst.

Ouderdierbedrijven

De input die vermeerderingsbedrijven aan het systeem levert vormt de basis van het hele logistieke proces met betrekking tot broedeieren. De vermeerderaar verwerkt resultaten in het systeem en vergelijkt prestaties met eerdere koppels en andere ouderdierbedrijven.

Broederij

De broederij legt de inleg op de broederij vast, net als de resultaten die daaruit voortvloeien: bevruchtingscijfer, uitkomst en kwaliteit. PoultryPlan legt automatisch de link met het ouderdierbedrijf en de opfokker.

Opfokbedrijven

Opfokbedrijven krijgen in het systeem informatie van de voorschakels en leveren input over de hennen in opfok. Resultaten worden in het systeem verwerkt en prestaties kunnen in een overzichtelijke benchmark worden vergeleken met eerdere koppels en andere opfokkers.

Vleeskuikenbedrijven

De vleeskuikenhouder ontvangt in Poultry Plan informatie van de broederij, verwerkt prestaties in het systeem en geeft terugkoppeling aan de broederij.

Leghenbedrijven

Leghenbedrijven leveren input over de productie van consumptie-eieren aan het systeem en ontvangt informatie vanuit het opfokbedrijf. De leghenhouder houdt eenvoudig legresultaten bij in Poultry Plan en vergelijkt deze met collegabedrijven in de overzichtelijke benchmark.

Planning

Poultry Plan helpt de planningsafdeling om gefundeerd planningen te maken, van een dagplanning tot een langetermijnplanning. Op basis van data uit het systeem kan de broedeiproductie, kuikenproductie en leghenproductie worden gepland. Poultry Plan maakt inzichtelijk wat er in de toekomst geproduceerd wordt.

Productie

Manage de productiekosten beter dankzij inzicht in voerverbruik, inzet van medicijnen, etcetera. Analyseer achteraf, maar stuur ook tijdens het productieproces al bij. Op basis van analyses kunnen doelen worden gesteld.

Veterinair

Entschema’s worden voorafgaand aan en tijdens het productieproces geregistreerd. Gebruikers vullen deze vervolgens zeer eenvoudig in. Ook overige zaken ten aanzien van de gezondheidsstatus zijn in één oogopslag inzichtelijk.

Verkoop

In het order entry systeem worden orders vastgelegd. Naast een orderboek bevat deze module de mogelijkheid om alle benodigde gegevens vast te leggen. Het resultaat is een overzicht van alle logistieke en verkoopprocessen.

Transport

Transportoverzichten bieden altijd een heldere blik op het transport van kuikens, eieren en leghennen.

Financieel

De financiële module legt verkopen vast en controleert verkoop- en inkoopfacturatie. Doordat deze gegevens aan andere schakels zijn verbonden wordt een waterdicht systeem gecreëerd.

Bezoekrapporten

Een overzicht van de bezoekrapporten van bijvoorbeeld dierenarts of technisch adviseurs. Mis nooit meer informatie die tijdens een bezoek is besproken.

Analyses

De analysetool geeft precies aan waar verbeterkansen liggen op het gebied van financiën of technische productieprocessen. Dit biedt de kans om snel actie te ondernemen voor de toekomst.

Blockchain

PoultryPlan sluit naadloos aan bij de blockchaingedachte. We houden gegevens gecontroleerd online bij binnen een afgebakend deel van de pluimveeketen. Dit biedt een uitstekende basis voor verdere uitwerking van- en koppeling met de blockchain filosofie.

Early warning systeem

Het waarschuwingssysteem houdt grip op de logistieke processen in de hele keten. Loopt een proces niet goed, dan geeft het early warning system een melding dat actie vereist is.

“PoultryPlan is zeer eenvoudig in gebruik, zelfs voor iemand die geen computerfreak is. Wij werken met z’n drieën op ons vermeerderingsbedrijf en werken dankzij het systeem altijd met dezelfde data.”

Willie den Hartog
Eigenaar vermeerderingsbedrijf

Een bedrijf met 25.000 legouderdieren

“Om het financiële plaatje sluitend te krijgen moet ik zeker weten dat de gegevens waarmee ik werk juist zijn. PoultryPlan geeft mij de rust en zekerheid dat de gegevens waarmee ik werk altijd kloppen. Bovendien merk ik dat het systeem door pluimveekenners is gebouwd. Het sluit aan bij onze processen.”

Albert Jilesen
Financieel medewerker

Geïnteresseerd?

Wilt u uw bedrijf professionaliseren met een intelligent softwaresysteem dat uw processen ondersteunt en uw organisatie vooruit helpt? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij leggen u graag uit wat PoultryPlan voor u kan betekenen.

Contact opnemen